آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز

رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

رنگ آلیزارین قرمز، رسوب کلسیم در محیط کشت سلولی را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان در مواردی که تمایز استخوانی مد نظر است از این رنگ آمیزی استفاده نمود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.