آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز و آلکالین فسفاتاز

رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز و آلکالین فسفاتاز

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز و آلکالین فسفاتاز

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

رنگ آلیزارین قرمز، رسوب کلسیم در محیط کشت سلولی را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان در مواردی که تمایز استخوانی مد نظر است از این رنگ آمیزی استفاده نمود. فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز نیز در سلول‌هایی که به سمت استخوانی شدن تمایز یافته‌اند، افزایش یافته و نشانگر دیگری برای بررسی تمایز استخوانی محسوب می‌شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز و آلکالین فسفاتاز، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش