آزمون شمارش با کتری مقاوم به اسيد لاكتيك

شمارش با کتری مقاوم به اسيد لاكتيك

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: شمارش با کتری مقاوم به اسيد لاكتيك

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات کشت میکروب

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون شمارش با کتری مقاوم به اسيد لاكتيك، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.