آزمون شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین دقیق جنس و گونه ماهی ها و آبزیان براساس روش های مولکولی و ژنتیکی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها، انتخاب کنید.

دانا ژن پژوه دانا ژن پژوه (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 8200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.