آزمون شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها، انتخاب کنید.

دانا ژن پژوه دانا ژن پژوه (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش