آزمون شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

شناسایی نوع دقیق جنس و گونه آبزیان در انواع ماهی‌های خام و فرآوری شده با استفاده از روش‌های مولکولی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی، انتخاب کنید.

دانا ژن پژوه دانا ژن پژوه (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 6000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش