آزمون شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی، انتخاب کنید.

دانا ژن پژوه دانا ژن پژوه (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 6000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش