آزمون طیف سنجی جرمی تخلیه الکتریکی تابشی (GDMS)

طیف سنجی جرمی تخلیه الکتریکی تابشی (GDMS)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: طیف سنجی جرمی تخلیه الکتریکی تابشی (GDMS)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

کاربردهای اصلی ارزیابی عنصری کامل مواد جامد غیر آلی پیشرفته با درجه خلوص بالا ( فلزات، آلیاژها، گرافیت ها، نیمه رساناها، اکسیدها و سرامیکها). تخمین وابستگی به عمق و اندازه گیرهای توزیع با دقت بالا در فیلم ها و پوششها. تشخیص نمونه‌ها در مقیاس های خیلی کوچک و حتی کوچک‌تر از چند گرم مشخصه‌یابی عنصری کامل از پودر و ذرات مشخصات فنی سیگنال تشخیص داده شده : یون ها عنصرهای تشخیص داده شده : کل جدول تناوبی محدوده ی تشخیص : زیر میکروگرم/ کیلوگرم (ppbw) ناحیه معمول نمونه برداری : بین ۵ تا ۱۵ میلی متر (۵۰ تا ۸۰ میلی متر مربع)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون طیف سنجی جرمی تخلیه الکتریکی تابشی (GDMS)، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.