آزمون طیف سنجی پراکندگی ارسال هیدروژن (HFS)

طیف سنجی پراکندگی ارسال هیدروژن (HFS)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: طیف سنجی پراکندگی ارسال هیدروژن (HFS)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

کاربردهای اصلی آنالیز هیدروژن فیلم های نازک مشخصات فنی سیگنال آشکارسازی شده: اتم های H پراکنده شده ارسالی عناصر آشکارسازی شده: ۲H و ۱H محدودیت های آشکارسازی: at% 0/1 وضوح عمق: ۳۰۰Å ~ تصویربرداری/نقشه برداری: خیر وضوح جانبی/اندازه پروب: ≥ ۱mm × ۵mm


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون طیف سنجی پراکندگی ارسال هیدروژن (HFS)، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.