آزمون لايه نشاني الكتروفورز

لايه نشاني الكتروفورز

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لايه نشاني الكتروفورز

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

هرساعت


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لايه نشاني الكتروفورز ، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش