آزمون لايه نشاني پوششي

لايه نشاني پوششي

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

هرنمونه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لايه نشاني پوششي، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش