آزمون لایه نشانی به روش غوطه وری (DIP)

لایه نشانی به روش غوطه وری (DIP)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانی به روش غوطه وری (DIP)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

هر نمونه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانی به روش غوطه وری (DIP)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش