آزمون لایه نشانی به روش پرتو الکترونی (EBD)

لایه نشانی به روش پرتو الکترونی (EBD)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانی به روش پرتو الکترونی (EBD)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانی به روش پرتو الکترونی (EBD)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش