آزمون لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

لایه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت 3 اینچی 100 نانومتر یا یک ساعت هر کدام زوتر فرا برسد تحت اتمسفر کنترل شده (در صورت ارایه تارگت توسط مشتری)- (40%+ به ازای 100 نانومتر اضافی یا ساعات بعدی) ***


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش