آزمون لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

گلودیسشارژ هرساعت***


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش