آزمون لایه نشانی به روش کند و پاش DC

لایه نشانی به روش کند و پاش DC

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانی به روش کند و پاش DC

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

در صورت ارائه تارگت توسط مشتری.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانی به روش کند و پاش DC، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش