آزمون مقاومت ضربه آیزود برای پلاستیک‌ها

مقاومت ضربه آیزود برای پلاستیک‌ها

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

اندازه گیری مقاومت ضربه با استفاده از دستگاه آزمون ضربه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون مقاومت ضربه آیزود برای پلاستیک‌ها، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش