آزمون مقاومت ضربه چارپی برای پلاستیک‌ها

مقاومت ضربه چارپی برای پلاستیک‌ها

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

اندازه گیری مقاومت ضربه با استفاده از دستگاه آزمون ضربه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون مقاومت ضربه چارپی برای پلاستیک‌ها، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش