آزمون ناچ‌زنی جهت آماده‌سازی تست ضربه

ناچ‌زنی جهت آماده‌سازی تست ضربه

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه ناچ زن


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ناچ‌زنی جهت آماده‌سازی تست ضربه، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 40000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش