آزمون پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی

پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی (کویتاسیون)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش