آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی با پلاسمای خطی و توپ پارچه با عرض یک متر


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش