آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی با پلاسمای خطی و توپ پارچه با عرض یک متر


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تهران تهران 1500000 ریال 5 روز انتخاب