آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش