آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تهران تهران 1500000 ریال 5 روز انتخاب