آزمون پرفیلومتر (اندازه گیری ضخامت لایه نازک)

پرفیلومتر (اندازه گیری ضخامت لایه نازک)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: پرفیلومتر (اندازه گیری ضخامت لایه نازک)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

اندازه گیری ضخامت لایه نازک تا دقت 2 نانومتر هر نمونه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پرفیلومتر (اندازه گیری ضخامت لایه نازک)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش