آزمون پروفایلومتر اپتیکی (OP)

پروفایلومتر اپتیکی (OP)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

کاربرد های اصلی ارتفاع سختی ها و اندازه گیری های ابعادی مشخصه یابی سایش و wear در قطعات مکانیکی ارزیابی میزان استحکام اتصالات لحیم کاری شده، تراشه های فلاپ و دیگر قطعات اتصالی وا بسته ای پیشرفته ایجاد ارتباط میان اندازه گیرهای زبری با خواص مواد، چسبندگی، خوردگی و شکل ظاهری اندازه گیری شعاع انحنای کانال های میکروفلوئیدها، قطعات اپتیکی و .. بررسی خمیدگی ویفرهای فراوری شده / پوشش داده شده، ساخت ممزها محاسبه ضخامت فیلم های SiO2 ممتد ( بدون نیاز به فرایند فیزیکی) آزمایش توان عملکردی بالا در پیچ ها و ویفرها با توانایی های چندگانه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پروفایلومتر اپتیکی (OP)، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.