آزمون پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار

پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه کندوپاس مغناطیسی به روش جریان مستقیم/فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی در مقیاس آزمایشگاهی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 20000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش