آزمون پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار فلزات کروم، تیتانیوم، آلومینیوم، زیرکونیوم، مس

پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار فلزات کروم، تیتانیوم، آلومینیوم، زیرکونیوم، مس

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد. ضخامت پوشش حداقل 1.5 میکرون می‌باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار فلزات کروم، تیتانیوم، آلومینیوم، زیرکونیوم، مس، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.