آزمون پوشش‌دهی نانوکامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه مانند TiAlSiN، CrAlSiN، TiCrSiN، TiSiN

پوشش‌دهی نانوکامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه مانند TiAlSiN، CrAlSiN، TiCrSiN،  TiSiN

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد. ضخامت پوشش حداقل 1.5 میکرون می‌باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پوشش‌دهی نانوکامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه مانند TiAlSiN، CrAlSiN، TiCrSiN، TiSiN، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.