آزمون کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی(GC-MS)

کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی(GC-MS)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی(GC-MS)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

برای شناسایی اجزای موجود در نمونه و تعیین درصد هر ترکیب می توانید از این آزمون استفاده کنید. قبل از درخواست آزمون، موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید. 1) نمونه حتما قابل امتزاج در حلال های آلی باشد. 2) نمونه حتما دارای نقطه جوش باشد و تخریب نشود. 3) به هیچ عنوان آب در محلول نمونه نباشد. قبل از تحویل نمونه حتما آب را از محیط حذف کرده و آن را در محیط آلی قرار دهید. 4) نمونه قابلیت پلیمریزه شدن نداشته باشد. 5) حتی الامکان نمونه شفاف باشد. بهتر است قبل از تحویل نمونه، آن را صاف (فیلتر) کنید. 6) چنانچه رفرنسی در ارتباط با نمونه جهت آنالیز GC-Mass در اختیار دارید، حتما آن را همراه نمونه تحویل دهید (ارائه رفرنس الزامی نیست؛ اما ارائه آن به سهولت و سرعت در انجام کار کمک می کند). 7) در قسمت توضیحات فرم سفارش، حتما حلال به کار رفته را ذکر کنید. 8) اگر لازم است نکته دیگری (خارج از نکات فوق) درباره نمونه تان به اپراتور تاکید کنید، حتما آن را در فرم ثبت سفارش ذکر کنید


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی(GC-MS)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
برای شناسایی اجزای موجود در نمونه و تعیین درصد هر ترکیب می توانید از این آزمون استفاده کنید. 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورتیکه اجزای نمونه موردنظرتان شناخته شده نیست 2450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورتیکه اجزای نمونه موردنظرتان شناخته شده است 1450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه‌گیری سموم دفع آفات نباتی در آب، خاک و مواد غذایی 3800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه‌گیری ترکیبات نفتی (PAHs) در آب، خاک و مواد غذایی 3800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه‌گیری سموم ارگانوکلره (PCBs) در آب، خاک و مواد غذایی 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش