آزمون کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق

کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش