آزمون کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق

کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه GC یا کروماتوگرافی گازی ابزاری برای جداسازی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات بر اساس قطبش پذیری آن هاست. از این دستگاه برای جداسازی ترکیبات فراری که بدون تجزیه شدن در دمای بالا قابل جداسازی هستند استفاده می شود. در دستگاه جی سی یا گروماتوگرافی گازی یک فاز متحرک و یک فاز ساکن وجود دارد.اساس کار دستگاه کروماتوگرافی گازی به این صورت است که نمونه تبخیر شده و توسط یک گاز بی اثر در طول ستون مویین حمل می شوند. ستون معمولا با مواد معدنی که توسط یک مایع غیر فرار پوشانیده شده است، پر شده است. اجزای سازنده نمونه بین فاز مایع و گازی توزیع می شوند و بسته به میزان تمایل آن ها به برهمکنش با فاز ساکن در فواصل زمانی مشخص و به تدریج از آن جدا می شوند. بررسی زمان جدا شدن این اجزا از فاز ساکن و مقایسه این زمان با مراجع موجود، می تواند به شناسایی اجزای سازنده مواد کمک کند. امروزه دستگاه کروماتوگرافی گازی در حوزه های گوناگون از جمله صنایع غذایی، بررسی مواد شیمیایی مصروفی در کشاورزی، صنعت داروسازی، بررسی آلودگی های محیط زیستی و... مورد استفاده قرار می گیرند.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون کروماتوگرافی گازی GC-نمونه‌ی آماده‌ی تزریق، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.