آزمون یرسینیا

یرسینیا

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

یرسینیا انتروکولیتیکا از خانواده انتروباکتریاسه و گرم منفی است. این باکتری آب های سطحی، خاک و فضولات دامی رشد می‌کند. یرسینیا انتروکولیتیکا عامل یرسینیوزیس در انسان است.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون یرسینیا، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.