آزمون یرسینیا

یرسینیا

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

یرسینیا انتروکولیتیکا از خانواده انتروباکتریاسه و گرم منفی است. این باکتری آب های سطحی، خاک و فضولات دامی رشد می‌کند. یرسینیا انتروکولیتیکا عامل یرسینیوزیس در انسان است.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون یرسینیا، انتخاب کنید.

نمونه آزمای ماد نمونه آزمای ماد (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش