آزمون BET سطح ویژه

BET سطح ویژه

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

با توزیع تخلخل زیر100 نانو ومنحنی جذب و واجذب ( در صورت افزایش نمونه مبلغ افزایش دارد) آزمون BET برای اندازه گیری مساحت ویژه و چگالی نانو لوله ها استفاده می شود.اندازه‌گیری دقیق مساحت سطح و تخلخل در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانو ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی، نانو لوله‌ها، نانو الیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش BET که مبتنی بر جذب می‌باشد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش یک لایه کامل از مولکول‌های ماده جذب شونده روی سطح بوجود می‌آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال می‌کند را محاسبه نمود و براساس میزان ماده جذب شده، مساحت سطح کل نمونه را اندازه‌گیری کرد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون BET سطح ویژه، انتخاب کنید.

حسگر مواد صبا حسگر مواد صبا (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با توزیع تخلخل زیر100 نانو ومنحنی جذب و واجذب 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
مرکزی - دانشگاه علم و صنعت ایران مرکزی - دانشگاه علم و صنعت ایران (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش