آزمون SDS_PAGE

SDS_PAGE

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

آزمون SDS-PAGE روشی ارزان و سریع برای بررسی پروتئین ها است. از این تست برای مطالعه خلوص، مقدار نسبی و تعیین وزن مولکولی پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل استفاده از ترکیب سدیم دودسیل سولفات (SDS)و ژل پلی اکریل آمید در این تکنیک، SDS-PAGE از قدرت تفکیک بسیار بالایی برخوردار است. SDS یک دترجنت آنیونی می باشد. این ترکیب با اتصال به نواحی آبگریز پروتئین ها آنها را دناتوره می کند و بار طبیعی پروتئین ها را می پوشاند و توزیع یکنواختی از بارهای منفی بر روی آن ایجاد می کند. بنابراین، جداسازی پروتئین ها در آنالیز SDS-PAGE تنها بر اساس وزن مولکولی­شان صورت می گیرد.به این ترتیب که هرچه اندازه مولکول بزرگتر باشد، حرکت آن به دلیل اصطکاک با محیط اطراف کمتر خواهد بود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون SDS_PAGE، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر Run 5000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.