آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

جهت برررسی نمونه های آماده شده برای متالوگرافی، با بزرگنمایی بسیار بیشتر از میکروسکوپ نوری می توانید از آنالیز SEM استفاده کنید. این آزمون برای پوشش دهی طلا ( هر ران بین 1 تا 6 نمونه ) تعریف شده است.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش