آزمون SEM + TEM / FESEM + TEM (تخفیف ویژه)

SEM + TEM / FESEM + TEM (تخفیف ویژه)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

یکی از پکیج های ویژه آنابیز، مجموع آنالیزهای SEM و TEM یا FESEM و TEM است که جزو میکروسکوپ های نوری و الکترونی به حساب می آیند. با انتخاب این بسته ترکیبی ویژه می توانید یکی از دو مورد TEM، SEM یا TEM، FESEM را انتخاب کنید. نکته مهم در این پکیج آن است که با ارائه یک نمونه، هر دو آنالیز برای ماده شما انجام می شود و دیگر نیازی به تحویل دو نمونه مجزا نیست.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون SEM + TEM / FESEM + TEM (تخفیف ویژه)، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آنابیز آنابیز تهران تهران 5200000 ریال 0 روز انتخاب