آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

اساس عملکرد میکروسکوپ انتقال الکترونی (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گویند مشابه میکروسکوپ های نوری است با این تفاوت که به جای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می شود. آنچه که می توان با کمک میکروسکوپ نوری مشاهده کرده بسیار محدود است در حالی که با استفاده از الکترونها به جای نور، این محدودیت از بین می‌رود. وضوح تصویر در TEM هزار برابر بیشتر از یک میکروسکوپ نوری است. با استفاده از TEM می توان جسمی به اندازه چند انگستروم (10-10 متر) را مشاهده کرد. برای مثال می‌توانید اجزای موجود در یک سلول یا مواد مختلف در ابعادی نزدیک به اتم را مشاهده کنید. برای بزرگنمایی، TEM ابزار مناسبی است که هم در تحقیقات پزشکی، بیولوژیکی و هم در تحقیقات مرتبط با مواد قابل استفاده است. آزمون TEM امکان عکس برداری از ذرات تا اندازه یک اتم فراهم می کند. برای تعیین اندازه ذرات می توان به خوبی از این آنالیز استفاده کرد برای انجام این آزمون لازم است نمونه به صورت پودری باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، انتخاب کنید.

حسگر مواد صبا حسگر مواد صبا (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رستاک رستاک (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تصویر برداری TEM همراه با آماده سازی برای نمونه های بایو 5000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.