آزمون Western blot

Western blot

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

Western Blott یکی از انواع بلاتینگ است که برای آنالیز و شناسایی پروتئین ها کاربرد دارد. در این آنالیز باندهای پروتئینی از ژل به غشای نیتروسلولوزی منتقل می شود. در این تکنیک به جای توالی مکمل از لیگاند و سوبستراهای اختصاصی برای پروتئین ها استفاده می شود. در مرحله ابتدایی آزمون وسترن بلات مولکول های پروتئین با استفاده از تکنیک SDS-PAGE جدا می شوند و سپس جهت تشخیص نهایی و دقیق پروتئین مورد نظر از تکنیک وسترن بلات استفاده می شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون Western blot، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر Run 15000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.