آزمون لایه نشانـی به روش دورانی (Spin_Coating)

      لایه نشانـی به روش دورانی (Spin_Coating)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: لایه نشانـی به روش دورانی (Spin_Coating)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

هر ساعت در اختیار قرار دادن دستگاه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون لایه نشانـی به روش دورانی (Spin_Coating)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش