آزمون ها


آزمون های موجود

تعیین کیفیت زعفران

کلیه آزمون ها مطابق استاندارد زعفران شامل تعیین مقدار پیکروکروسین، سافرانال و کروسین، رنگ افزودنی و سایر آزمون ها

خدمت اندازه گیری رنگ افزودنی در زعفران1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعیین کیفیت عسل

تعیین کیفیت عسل شامل آزمونهای پلی فنل - آمیلاز- گلوکزاکسیداز- ساکارز-قند احیا- فروکتوز- گلوکز- نسبت فروکتوز به گلوکز- هیدروکسی متیل فورفورال(HMF) می باشد.

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پوشش دهی فلزات/ پوشش دهی نیترید و اکسید فلزات

کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی

خدمت خدمات پوشش دهی نانو کامپوزیتی و نانو ساختار PEO0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

توالی‌یابی DNA

تعیین توالی DNA تکنیکی برای شناسایی توالی بازهای موجود در ژنوم (A,T,C,G) است. از این تکنیک برای شناسایی تفاوت‌های ژنتیکی بین گونه‌های مختلف، تشخيص موتاسيون (جهش) و پلی‌مورفیسم و... مورد استفاده قرارمي گیرد.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

شناسایی نوع دقیق جنس و گونه آبزیان در انواع ماهی‌های خام و فرآوری شده با استفاده از روش‌های مولکولی

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی منشا کنسرو ماهی تن

براساس برنامه های سازمان استاندارد برای تشخیص تقلب ماهی تن ، از روش مولکولی برای بررسی وجود دو گونه ماهی تن و بادبان ماهی استفاده می‌شود.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

تعیین دقیق جنس و گونه ماهی ها و آبزیان براساس روش های مولکولی و ژنتیکی

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تایید اصالت روغن آرگان

روغن آرگان از میوه های درخت ارگان (Argania spinosa) برداشت می شود. هر میوه حاوی 2-3 هسته غنی از روغن است. درخت آرگان در مناطق شمالی افریقا به ویژه مناطق نیمه خشک مراکش کشت می‌شود. با توجه به افزایش تقاضا برای این روغن ارزشمند و مفید، آفریقای شمالی ، به ویژه مراکش شاهد رشد چشمگیر در کشت این گیاه بوده است. از آنجا که برداشت آن فقط به مناطق کمی محدود می شود ، روغن خالص آرگان می تواند بسیار گران باشد. این بدان معناست که تقلب های زیادی در بازار روغن آرگان وجود دارد. یکی از راههای تایید اصالت روغن آرگان بررسی این روغن از طریق روش های مولکولی و ژنتیکی است که میتواند خلوص و یا ناخالصی روعن آرگان را تعیین کند.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تشخیص تقلبات ماهی سالمون

ماهی سالمون دارای خواص ارزشمندی برای سلامت قلب و عروق و همچنین دارای آنتی اکسیدان بوده که خاصیت ضد سرطانی می‌باشد. از طرفی این ماهی بومی ایران نبوده و وارداتی و گران قیمت می‌باشد، بنابراین ماهی های موجود در بازار که با قیمت پایین عرضه می‌شوند در واقع همان قزل آلای بوده که با رنگ تیمار شده و به عنوان سالمون به فروش می‌رسند. با استفاده از تکنیک های مولکولی تقلبات در ماهی سالمون قابل شناسایی می باشد.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تشخیص اختلاط بادام و بادام زمینی

تشخیص اختلاط خلال بادام درختی و بادام زمینی به روش مولکولی برای جلوگیری از تقلبات

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تشخیص اختلاط پسته و باقلا

تشخیص اختلاط خلال پسته با باقلا به روش مولکولی برای جلوگیری از تقلبات

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش