آزمون ها


آزمون های موجود

آزمون کشش فلزات

آزمون کشش در دمای محیط (تا 60 تن)و دمای بالا تا دمای 1100 درجه سانتی گراد

خدمت کشش نمونه های فلزی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعيين درصد رطوبت

تعيين درصد رطوبت

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

فضاي آزمايشگاهي

استفاده از فضايي به متراژ 2 متر از بنچ بهمراه ترازو، هود، هيتر استيرر و تعداد محدودي از ظروف شيشه اي

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش