آزمون ها


آزمون های موجود

تعیین منشا روغن های گیاهی

تعیین منشا دقیق روغن های گیاهی با روش ژنتیکی برای جلوگیری از تقلبات و تعیین خلوص روغن ها

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تشخیص منشا انواع گوشت خام وفرآوری شده

تشخیص منشا و شناسایی تقلبات انواع محصولات گوشتی خام و فرآوری شده مانند گوشت چرخکرده، انواع سوسیس و کالباس، انواع همبرگر و ... با استفاده از روش های ملکولی

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعیین حلیت ژلاتین

در کشورهای اسلامی شناسایی منشا تولید ژلاتین در مواد غذایی و دارویی از اهمیت ویژه‌ای برخورددار است. با تست های مولکولی و بیوشیمیایی میتوان نوع منشا ژلاتین را تعیین کرد.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تشخیص اصالت زعفران

هر کالایی که در بازار ارزش و قیمت بالایی داشته باشد به مراتب بیشتر در معرض تقلب قرار دارند. زعفران چهارمین محصول غذایی در جهان است که در آن تقلّبات گسترده‌ای انجام می‌گیرد. به دلیل تقاضای زیاد و تولید محدود زعفران بسیاری از سودجویان توانسته‌اند به صورت کاملا نامحسوس تقلباتی را وارد پروسه عرضه این محصول ارزشمند نمایند به طوری که حدود نیمی از زعفران که عرضه می‌شود درصدهایی از تقلب را به همراه دارد. این تقلبات به گونه‌ای است که حتی خبرترین افراد این بازار نیز قادر به تشخیص آن‌ها نیستند و تنها توسط آزمایشات علمی وجود این تقلبات قابل شناسایی است. محققین با آزمون های فیزیکی_شیمیایی و ژنتیکی قادر به تشخیص اصالت رعفران هستند

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

آزمونهای شیمی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین نمونه های آرایشی و بهداشتی

تمامی آزمونهای شیمی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین در نمونه های مواد اولیه و محصول آرایشی و بهداشتی در این آزمایشگاه انجام می گردد.

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

آزمونهای شیمی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین و باقیمانده سموم نمونه های غذایی و آشامیدنی

تمامی آزمون های شیمی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین و باقیمانده سموم نمونه های غذایی و آشامیدنی در این آزمایشگاه انجام می‌گردد.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

آون

از «آون» یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده می‌شود. کارخانجات سازنده ، به منظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله را طراحی نموده‌اند. در برخی از آن ها ، انتقال گرما به طور خود به خود و طبیعی صورت می‌گیرد ؛ در حالی که در برخی انواع دیگر از این وسیله ، انتقال گرما با استفاده از پنکه و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد ، به منظور جابجایی هوای درون آون استفاده می‌شود. به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد کار می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌نمایند. از آون‌ها با اسامی «آون هوای داغ» و یا «گرم خانه» نیز یاد می‌شود. کاربرد آون از آون به منظور استریل یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در آزمایشگاه به کار می‌رود ، استفاده می‌شود. استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت صورت می‌گیرد. با افزایش تدریجی دمای آون ، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هر گونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

آنتی بیوگرام و MIC

برای تعیین اینکه هرآنتی‌بیوتیک بر کدام باکتری موثر است باید آزمون آنتی بیوگرام را انجام داد.آزمون آنتی بیوگرام ، سنجش میزان آنتی‌بیوتیک یا سایر عوامل ضد‌میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری‌ها است. آنتی‌بیوگرام به دو روش انجام می‌گیرد. MIC وMBC. MIC تعیین حداقل غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.

خدمت آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تخم انگل

انگل به موجودی گفته می شود که حداقل بخشی از دوره حیات خود را در بدن موجود دیگر به سر می برد. آزمون شناسایی و شمارش تخم انگل در نمونه های مختلف مثل آب و پساب به کار می رود. این آزمون جهت ارزیابی کیفیت نمونه صورت می گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی تخم انگل3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

انتروکوکوس

انتروکوکوس ها یکی ازمهمترین عوامل عفونت های بیمارستانی می باشند. باکتری انتروکوکوس 38 گونه دارد، که مهمترین آنها انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند. شناسایی انتروکوکوس ها، به دلیل ایجاد باکتریمی، عفونت دستگاه ادراری، اندوکاردیت، مننژیت و عفونت زخم اهمیت به سزایی پیدا کرده اند.

خدمت آنالیز شناسایی انتروكوكوس3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

سودوموناس

سودوموناس ائروژینوزا باکتری گرم منفی و بیماریزا است. این باکتری به فراوانی در محیطهای آب و خاک و به طور کلی در محیط های مرطوب وجود دارد.سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست و.. می‌شود.تشخیص و شناسایی این باکتری از طریق مورفولوژی، رشد در محیط کشتحاوی آنتی بیوتیک و رشد در دمای خاص صورت می‌گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی سودوموناس ائروژینوزا2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ضدعفونی کننده ها

برای جلوگیری از آلودگی و به دست آمدن نتایج صحیح و معتبر، ضدعفونی صحیح تجهیزات آزمایشگاهی اهمیت زیادی دارد.

خدمت خدمات ضدعفونی کردن وسایل فلزی زیر هود1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش