آزمون ها


آزمون های موجود

اندازه گیری رسانایی الکتریکی

روش چهار نقطه ای- امکان سنجی بررسی امکان انجام آزمون در مورد نمونه های بالک رسانایی الکتریکی به مفهوم قابلیت هدایت جریان الکتریکی در یک ماده، و یکای آن در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها، زیمنس است. در بعضی از مواد، انتقال بار الکتریکی از نقطه ای از ماده به نقطه دیگر آن به آسانی صورت می‌گیرد و در بعضی چنین نیست. به عنوان مثال اگر سر یک سیم مسی را به میلهٔ نایلونی باردار و سر دیگر آن را به یک گلوله چوب‌پنبه‌ای که در ابتدا بدون بار است، وصل کنیم، با نزدیک کردن اجسام باردار دیگر، معلوم می‌شود که گلوله باردار شده‌است؛ بنابراین سیم مسی که در آن انتقال بار صورت می‌گیرد، رسانا است.

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شوک حرارتی

شوک حرارتی (به انگلیسی: Thermal Shock) زمانی اتفاق می افتد که آهنگ تغییر دما باعث انبساط بخش ها مختلف یک شی به میزان متفاوت شود. این اختلاف در میزان انبساط بخش های مختلف یک شی را می توان تنش (Stress) یا کشش (strain) نیز دانست. میزان این تنش وارد شده به شی در نقطه ای از مقاومت کششی نهایی شیء بیشتر شده و باعث ایجاد ترک در بدنه شیء می شود. اگر چیزی مانع از انتشار این ترک ها نشود، به تدریج این ترک ها باعث از بین رفتن و دگرگونی ساختار شیء می شوند. آزمایش شوک حرارتی که در صنایع تولیدی و آزمایشگاه های استاندارد به صورت گسترده از آنها استفاده می شود، آزمایشی است که با قراردادن محصول در معرض دمای بالا و پایین به صورت متناوب فرایند شکست و تغییر ساختار محصول در شرایط واقعی را به صورت تسریع یافته و در بازه ای کوتاه شبیه سازی می کند. در این آزمایش تغییر دما بین حداکثر و حداقل تعیین شده به سرعت و با شیب بیش از 15 درجه سانتی گراد بر دقیقه اتفاق می افتد. قطعات سرامیکی و شیشه‌ای به دلیل چقرمگی کم، رسانایی حرارتی پایین و ضریب انبساط حرارتی بالا مستعد این نوع شکست هستند.

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ظرفیت حرارتی Cp

ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی یک سامانه با C نشان داده می‌شود که عبارت است از نسبت گرمای مبادله شده با سیستم به تغییر دمای ناشی از مبادله گرما. مفهوم ظرفیت گرمایی فقط در مواردی به کارمی‌رود که مبادله گرما با سیستم تنها باعث تغییر دمای سیستم شود و در مواردی که تغییرفاز ایجاد می‌شود، به کار نمی‌رود.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

سایش پین بردیسک

دستگاه آزمون سایشی پین روی دیسک با توان انجام آزمون به شکل رفت و برگشتی و چرخشی در محیط های خورنده و خشک طراحی شده است. این آزمون روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ سایش می باشد که امکان تعیین نرخ سایش و ضریب اصطکاک را در دو حالت خشک و در محیط خورنده فراهم می کند.

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

میکروسختی (سختی سنجی ویکرز)

در آزمون سختی ویکرز (Vickers Hardness) از یک هرم با قاعده مربع به عنوان سنبه استفاده می شود. زاویه میان وجوه مقابل این هرم 136 درجه است. علت انتخاب این زاویه به نسبت قطر فرورفتگی به قطر گلوله (d/D) در آزمایش برینل باز می گردد. نسبت d/D در آزمایش های برینل بین 0.25 و 0.5 قرار می گیرد. برای سنبه آزمون ویکرز نسبت d=0/375 D به کار گرفته شده است. بنابراین برای ایجاد چنین نسبتی زاویه مخروط باید 136 درجه باشد. بنابراین هنگامی که مقدار معمولی برای آزمون برینل بدست آید، DPH و BHN تقریبا برابرند. به دلیل شکل سنبه آزمون ویکرز، به آن آزمایش سختی هرم {{الماس}}ی هم گفته می شود.هر نمونه

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

میکروسختی

میکرو سختی ویکرز در تعیین سختی نواحی کوچک، اندازه گیری شیب سختی در یک سطح سخت شده، تعیین سختی اجزای ویژه یک ریز ساختار یا آزمون سختی یک چرخدنده ظریف ساعت کاربرد دارد. میکروهاردنس یا میکرو ویکرز یکی از چهار روش متداول برای انجام آزمایش سختی فرورفتگی یا سختی نفوذی است(برینل، راکول، ویکرز، میکروویکرز).

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

استحکام فشاری

بنا به تعریف، مقاومت فشاری برابر است با مقدار تنش فشاری تک محوری، هنگامی که المان مورد نظر کاملاً گسیخته می‌شود. میزان مقاومت فشاری، معمولاً به وسیله آزمایش فشار و به صورت تجربی به دست می‌آید. دستگاه آزمایش فشار، برای آزمایش کشش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این تفاوت که به جای اعمال یک بار فشاری تک محوره، بار کششی تک محوره اعمال می‌شود. در آزمایش فشار، نمونه مورد آزمایش (معمولا استوانه‌ای شکل) کوتاه‌تر شده و چاق می‌شود. منحنی تنش-کرنش با استفاده از نتایج آزمایش، به شکل زیر رسم می‌شود:

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

خواص مکانیکی

آزمون کشش بنیادی ترین نوع آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی است که بر روی نمونه انجام میشود و مشخص کننده چگونگی عکس العمل نمونه در برابر نیروی اعمال شده است که با استفاده از دستگاه کشش/خمش/فشار انجام میگردد. این دستگاه خواص تنش- كرنش را با استفاده از سه روش مختلف كشش، فشار و خمش به صورت نمودار در اختيار كاربر قرار دهد. با توجه به وجود دو نوع نيروسنج ۱۰ و ۵۰ كيلونيوتنی، محدوده وسيعی از تنش و كرنش با دقت بسيار زيادی قابل اندازه گيری است.

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ویسکوزیمتر

گران روی سنج-ویسکوزیمتر ویسکوزیمتر(گران روی) چیست؟ ویسکوزیمتر دستگاهی است که میزان ویسکوزیته هر سیالی را اندازه گیری می کند.اندازه گیری ویسکوزیته برای تعیین کیفیت محصولات کاربرد دارد. انواع سیالات: سیالات یا دارای گران روی ثابت هستند که به سیالات نیوتونی معروف اند یا فاقد گران روی ثابت اند که سیالات غیرنیوتونی نامیده می شوند.در سیالات نیوتونی رابطه بین تغییرات تنش و نرخ کرنش بصورت خطی است در صورتی که در سیالات غیرنیوتونی این رابطه خطی معنی ندارد.در سیالات نیوتونی ویسکوزیته آنها با جریان یافتن تغییر می کند لذا برای اندازه گیری ویسکوزیته این سیالات از نوع ویژه ای از دستگاه ویسکوزیمتر به نام رئومتر استفاده می شود. معمولا روش کار ویسکوزیمترها به دو صورت مختلف است: 1-ابزار اندازه گیری ویسکوزیته ساکن است و مایع ویسکوز حرکت می کند. 2-مایع ویسکوز ساکن است و ابزار اندازه گیری ویسکوزیته درون آن حرکت می کند. معمولا ساده ترین روش برای اندازه گیری ویسکوزیته، جاری ساختن مایعات درون یک لوله موئین و اندازه گیری زمان عبور و حجم مایع مورد نظر است.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

بررسی خواص نانو سیال

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که ضریب انتقال جرم و حرارت نانوسیالات در مقایسه با سیالات پایه بیشتر هستند و این سبب کاربرد این نوع سیالات در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و پزشکی می‌شود. اگرچه به صورت دقیق‌تر مشخص نشده است که مکانیسم افزایش انتقال جرم و انتقال حرارت بوسیله نانوسیالات چگونه است اما با بررسی خواص نانوسیالات از جمله ضریب هدایت حرارتی، چگالی، ویسکوزیته و ضریب نفوذ نظریه‌هایی بیان شده‌اند. در این مقاله خواص نانوسیالات و کاربرد‌های عمده آنها بحث می‌شود

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش