آزمون ها


آزمون های موجود

خواص مکانیکی

آزمون کشش بنیادی ترین نوع آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی است که بر روی نمونه انجام میشود و مشخص کننده چگونگی عکس العمل نمونه در برابر نیروی اعمال شده است که با استفاده از دستگاه کشش/خمش/فشار انجام میگردد. این دستگاه خواص تنش- كرنش را با استفاده از سه روش مختلف كشش، فشار و خمش به صورت نمودار در اختيار كاربر قرار دهد. با توجه به وجود دو نوع نيروسنج ۱۰ و ۵۰ كيلونيوتنی، محدوده وسيعی از تنش و كرنش با دقت بسيار زيادی قابل اندازه گيری است.

خدمت آزمون های عمومی6
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ویسکوزیمتر

گران روی سنج-ویسکوزیمتر ویسکوزیمتر(گران روی) چیست؟ ویسکوزیمتر دستگاهی است که میزان ویسکوزیته هر سیالی را اندازه گیری می کند.اندازه گیری ویسکوزیته برای تعیین کیفیت محصولات کاربرد دارد. انواع سیالات: سیالات یا دارای گران روی ثابت هستند که به سیالات نیوتونی معروف اند یا فاقد گران روی ثابت اند که سیالات غیرنیوتونی نامیده می شوند.در سیالات نیوتونی رابطه بین تغییرات تنش و نرخ کرنش بصورت خطی است در صورتی که در سیالات غیرنیوتونی این رابطه خطی معنی ندارد.در سیالات نیوتونی ویسکوزیته آنها با جریان یافتن تغییر می کند لذا برای اندازه گیری ویسکوزیته این سیالات از نوع ویژه ای از دستگاه ویسکوزیمتر به نام رئومتر استفاده می شود. معمولا روش کار ویسکوزیمترها به دو صورت مختلف است: 1-ابزار اندازه گیری ویسکوزیته ساکن است و مایع ویسکوز حرکت می کند. 2-مایع ویسکوز ساکن است و ابزار اندازه گیری ویسکوزیته درون آن حرکت می کند. معمولا ساده ترین روش برای اندازه گیری ویسکوزیته، جاری ساختن مایعات درون یک لوله موئین و اندازه گیری زمان عبور و حجم مایع مورد نظر است.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

بررسی خواص نانو سیال

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که ضریب انتقال جرم و حرارت نانوسیالات در مقایسه با سیالات پایه بیشتر هستند و این سبب کاربرد این نوع سیالات در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و پزشکی می‌شود. اگرچه به صورت دقیق‌تر مشخص نشده است که مکانیسم افزایش انتقال جرم و انتقال حرارت بوسیله نانوسیالات چگونه است اما با بررسی خواص نانوسیالات از جمله ضریب هدایت حرارتی، چگالی، ویسکوزیته و ضریب نفوذ نظریه‌هایی بیان شده‌اند. در این مقاله خواص نانوسیالات و کاربرد‌های عمده آنها بحث می‌شود

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

فراتراوا

غشایی مانند سلوفان که برخی از مولکولها ، نه همه آنها ، را از خود عبور می‌دهد، غشای نیمه تراوا نامیده می‌شود. غشایی را در نظر می‌گیریم که بین آب خالص و محلول قند قرار گرفته است. این غشا نسبت به آب ، تراوا است، ولی «ساکارز» (قند نیشکر) را از خود عبور نمی‌دهد. در شروع آزمایش ارتفاع آب در بازوی چپ لوله U شکل برابر با ارتفاع محلول قند در بازوی راست این لوله است. از این غشا ، محلولهای قند نمی‌توانند عبور کنند، ولی مولکولهای آب در هر دو جهت می‌توانند عبور کنند. در بازوی چپ لوله فوق (بازویی که محتوی آب خالص است)، تعداد مولکولهای آب در واحد حجم بیش از تعداد آنها در بازوی راست است. از اینرو ، سرعت عبور مولکولهای آب از سمت چپ غشا به سمت راست آن بیشتر از سرعت عبور آنها در جهت مخالف است. در نتیجه ، تعداد مولکولهای آب در سمت راست غشا بتدریج زیاد می‌شود و محلول قند رقیق‌تر می‌گردد و ارتفاع محلول در بازوی راست لوله U زیاد می‌شود. این فرایند را اسمز می‌نامند. اختلاف ارتفاع در سطح مایع در دو بازوی لوله U ، اندازه فشار اسمزی را نشان می‌دهد. بر اثر افزایش فشار هیدروستاتیکی در بازوی راست که از افزایش مقدار محلول در این بازو ناشی می‌شود، مولکولهای آب از سمت راست غشا به سمت جپ آن رانده می‌شوند تا اینکه سرانجام سرعت عبور از سمت راست با سرعت عبور از سمت چپ برابر گردد. بنابراین حالت نهایی یک حالت تعادلی است که در آن ، سرعت عبور مولکولهای آب از غشا در دو جهت برابر است.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اندازه گیری چگالی پودر

دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع و یا استفاده از پیکنومتر گازی قابل اندازه گیری می باشد. در اینجا نحوه ی اندازه گیری دانسیته با استفاده ازپیکنومتر مایع بیان میشود . ازآنجایی که دانسیته پودر بیانگر میزان مصرف اجزای مختلف تشکیل دهنده ی آن می باشد، لذا پارامتر مناسبی جهت ارزیابی و تخمین اجزای فرمولاسیون پودر میباشد. دانسیته ی پودر نحوه محاسبه داسیته ی پودر با استفاده ازپیکنومترمایع: برای بدست آوردن دانسیته ی پودر پوشش های پودری ازحلال هگزان نرمال که به راحتی پودر درآن پخش می شود استفاده می کنیم .هر نمونه

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

دانسیته

حداقل سه نمونه ، تا سه نمونه - به ازاي هر نمونه اضافه 100000 ريال بایستی پرداخت گردد.(درصورت كمتر بودن تعداد نمونه ها، هزينه سه نمونه دريافت مي گردد.) *** چگالی به عنوان جرم در واحد حجم تعریف می شود. چگالی نسبی اندازه ای بدون واحد است و برابر با نسبت چگالی ماده به چگالی آب در دمای استاندارد است. در واقع چگالی نشانگر این است که جرم ماده تا چه حد متراکم شده است. مثلا ، سرب یک ماده چگال است زیرا مقدار زیادی از آن در حجم کوچکتر متراکم شده از طرف دیگر چگالی آزمایش ‌های مربوط به هوا بسیار کم است. اندازه گیری و کنترل چگالی سیالات می تواند در فرایندهای صنعتی مهم و حیاتی باشد. اندازه گیری چگالی اطلاعات مفیدی در مورد ترکیبات، غلظت شیمیایی یا مواد جامد معلق در مایع می دهد. چگالی به روشهایی مشابه با روش های اندازه گیری سطح، اندازه گیری می شود. برخی از روشهای اندازه گیری چگالی عبارتند از: • فشار هیدرواستاتیک (Hydrostatic Pressure) • تشعشعی (Radiation) • ارتعاشی (Vibration) • فشار تفاضلی (Differential Pressure)

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

رئومتری (ویسکومتری)

رئولوژی علم بررسی تغییر فرم مواد است هنگامی که در معرض تنش قرار میگیرند. خواص رئولوژیکی ارتباط بین نیرو و تغییر فرم را نشان میدهد. اندازه گیری خواص رئولوژیکی و ارزیابی مدلهای سیالات به دستگاههای خاص نیاز دارد که به طور خلاصه رئومتر نامیده میشوند. در انجام کارهای تحقیقاتی به رئومترها برای اندازه گیری پارامترهایی مانند ویسکوزیته و اختلاف تنش نرمال و تعیین و ارزیابی مدل رئولوژیکی سیالات نیاز است. در صنعت به منظور طراحی ماشینها و تجهیزات از قبیل مخلوط کننده ها، اکسترودرها، ماشین های قالبگیری تزریقی و قالبها، رئومترها مورد نیاز هستند. همچنین در طراحی فرآیندها برای انتخاب مواد و شبیه سازی فرآیند نیز به رئومترها احتیاج است. دیگر کاربرد آنها در تهیه و توسعه مواد جدید و پیچیده میباشد. علاوه بر این موارد کنترل کیفیت در حین تولید بسیار مهم است و نیازمند آنالیزهای ساده برای چک کردن پایداری مواد می باشد. رئومترها همچنین برای درک رفتار پلیمرها در میدانهای نسبتا پیچیده ویسکوالاستیک غیر خطی استفاده میشوند. انتخاب دستگاه رئومتر به نوع ماده، محدوده سرعت برش مورد نیاز، پدیده تحت بررسی، فرآیند و داده های مورد نیاز بستگی دارد. به طور خلاصه میتوان کاربرد رئومترها را به چند دسته تقسیم کرد: • انتخاب مواد • تعیین مشخصات • طراحی و شبیه سازی فرآیند • انتخاب شرایط بهینه فرآیند • کنترل کیفیت

خدمت آزمون های عمومی6
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

BET سطح ویژه

با توزیع تخلخل زیر100 نانو ومنحنی جذب و واجذب ( در صورت افزایش نمونه مبلغ افزایش دارد) آزمون BET برای اندازه گیری مساحت ویژه و چگالی نانو لوله ها استفاده می شود.اندازه‌گیری دقیق مساحت سطح و تخلخل در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانو ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی، نانو لوله‌ها، نانو الیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش BET که مبتنی بر جذب می‌باشد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش یک لایه کامل از مولکول‌های ماده جذب شونده روی سطح بوجود می‌آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال می‌کند را محاسبه نمود و براساس میزان ماده جذب شده، مساحت سطح کل نمونه را اندازه‌گیری کرد.

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اندازه و توزیع ذرات (PSA) مواد

برای اطلاع از نحوه ی کار دستگاه تحلیل توزیع اندازه ذرات ( Particle Size Analyzer) که با نام مخفف PSA شناخته می شود

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

طیف سنجی جرمی تخلیه الکتریکی تابشی (GDMS)

کاربردهای اصلی ارزیابی عنصری کامل مواد جامد غیر آلی پیشرفته با درجه خلوص بالا ( فلزات، آلیاژها، گرافیت ها، نیمه رساناها، اکسیدها و سرامیکها). تخمین وابستگی به عمق و اندازه گیرهای توزیع با دقت بالا در فیلم ها و پوششها. تشخیص نمونه‌ها در مقیاس های خیلی کوچک و حتی کوچک‌تر از چند گرم مشخصه‌یابی عنصری کامل از پودر و ذرات مشخصات فنی سیگنال تشخیص داده شده : یون ها عنصرهای تشخیص داده شده : کل جدول تناوبی محدوده ی تشخیص : زیر میکروگرم/ کیلوگرم (ppbw) ناحیه معمول نمونه برداری : بین ۵ تا ۱۵ میلی متر (۵۰ تا ۸۰ میلی متر مربع)

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

طیف سنجی پراکندگی ارسال هیدروژن (HFS)

کاربردهای اصلی آنالیز هیدروژن فیلم های نازک مشخصات فنی سیگنال آشکارسازی شده: اتم های H پراکنده شده ارسالی عناصر آشکارسازی شده: ۲H و ۱H محدودیت های آشکارسازی: at% 0/1 وضوح عمق: ۳۰۰Å ~ تصویربرداری/نقشه برداری: خیر وضوح جانبی/اندازه پروب: ≥ ۱mm × ۵mm

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-MS)

کاربردهای اصلی آنالیز عمده، جزئی و ارزیابی های ترکیبی از رساناها، نیم رساناها و نارساناها الودگی پلاستیک ها، داروهای آلی و یا مواد بیولوژیکی شکست ها، الودگی ها و آنالیزهای مربوط به آنها تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی تحلیل نمونه های معدنی و زیست محیطی آنالیز توزیع عناصر مشخصات فنی سیگنال تشخیص داده شده: یونها عناصر تشخیص داده شده: بیش از ۷۰ عنصر محدوده ی تشخیص: ppb رزولوشن عمقی : تقریبا ۱ میکرومتر رزولوشن جانبی – سایز لکه مربوط به نمونه: ۴ تا ۱۰۰ میکرومتر

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش