آزمون ها


آزمون های موجود

اسپور بی هوازی

این آزمون برای تایید سلامت و عدم آلودگی مواد بر روی مواد خوراکی انجام می گیرد

خدمت آنالیز شمارش هاگ باكتری های گرمادوست بی هوازی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

بی هوازی ها

باکتری های گرما دوست بی هوازی باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی در درجه حرارت بالا قابلیت حیات دارند .شناسایی آن ها در صنایع تولید مواد غذایی کنسروی اهمیت ویژه ای دارد.

خدمت آنالیز شناسایی باکتری های گرمادوست بی هوازی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کمپیلوباکتر

کمپیلو باکترها از جمله شایعترین عوامل مسمویت های غذایی می‌باشند. شناسایی سریع و اختصاصی این باکتری نقش مهمی در تشخیص و درمان عفونت ایفا می‌کند.

خدمت شناسایی کمپیلو باکتر0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

یرسینیا

یرسینیا انتروکولیتیکا از خانواده انتروباکتریاسه و گرم منفی است. این باکتری آب های سطحی، خاک و فضولات دامی رشد می‌کند. یرسینیا انتروکولیتیکا عامل یرسینیوزیس در انسان است.

خدمت شناسایی یرسینیا انتروکولیتیکا0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

لیستریا

لیستریا یک باکتری گرم مثبت، غیر اسپورزا است. دو گونه لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانووی از این باکتری در انسان بیماری زا هستند.

خدمت شناسایی لیستربا0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کلستریدیوم احیاء کننده سولفیت

کلستریدیوم احیاء کننده سولفیت فرآیند احیای گوگرد اکسید شده به انواع احیا شده را انجام می دهد. اسپور كلستريديوم‏ هاي احياکننده سولفيت‏، بطور وسيعي در محيط پراكنده هستند، و در مدفوع انسان‏، حيوان‏، فاضلاب و خاك يافت مي‏شوند. وجود این باکتری ها در تصفیه خانه ها به عنوان شاخص آلودگي متناوب معرفي شوند.

خدمت آنالیز شناسایی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت هوازی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی باسیلوس

باکتری های باسیلوس گرم مثبت و دارای فلاژل هستند.باسیلوس ها در درجه حرارت های بالاتر از درجه حرارت یخچال باعث فساد بسیاری از مواد غذایی می شوند. به همین دلیل بررسی و شناسایی این باکتری ها در صنایع غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

خدمت آنالیز شناسایی باسیلوس سرئوس2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی انتروباکتریاسه

خانواده انتروباكترياسه در روده انسان و حيوانات گروه بزرگي از باسيل‌هاي گرم منفي و بدون اسپور زندگي مي‌كنند. از باکتری ها می توان به باکتری هایی مانند اشريشيا، شيگلا، سالمونلا، آنتروباكتر، كلبسيلا، سراشيا، پروتئوس‌ها و غيره اشاره کرد.خانواده انتروباکتریاسه در انسان و حیوانات بیماری زا هستند و شناسایی این باکتری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خدمت آنالیز شناسایی انتروباکتریاسه2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

انتروباکتریاسه

باکتری های کلیفرم گروهی از باکتری های آنتروباکتریاسه هستند. این باکتری ها از طریق تخمیر لاکتوز شناسایی می شوند.آزمايش استاندارد جهت شناسائي باکتری های كليفرم بر اساس روش تخمير چند لوله اي(MPN) انجام می گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی انتروباكتریاسه MPN2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش