آزمون ها


آزمون های موجود

ژنوتایپینگ

ژنوتایپینگ روشی برای تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتیپ) ارگانیسم ها می‌باشد. در طی این فرایند ژنوتیپ های ارگانیسم مورد نظر با ژنوتیپ مرجع یا یک ژنوتیپ خاص مورد مقایسه قرار می گیرد. تکنیک های مختلفی نظیر توالی یابی، میکروآرایه، RFLPI، RAPD،PCR،ASO و...برای انجام ژنوتایپینگ به کاربرد می روند.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

الایزا

الایزا تکنیکی ایمونولوژیکی برای شناسایی و تعیین غلظت آنتی ژن با حساسیت و دقیقت بالا است. این آزمون براساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی انجام می‌گیرد. از این تکنیک در آزمایشگاه های تحقیقاتی و بالینی برای شناسایی عوامل پاتوژن، مارکرهای سطح سلولی، مارکرهای سرطانی و.. به طور گسترده استفاده می‌شود.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شارژ دشارژ

هرگاه دو هادی در فاصله ای از هم قرار گیرند، تشکیل خازن را می دهند. در عمل خازن از دو صفحه فلزی با سطح نسبتاً زیاد تشکیل یافته که به این دو صفحه جوشن های خازن نیز می گویند.دو جوشن در فاصله کمی از هم قرار گرفته و مابین آنها ازماده عایق یا دی الکتریک پر می شود.نوع خازن از جنس دی الکتریک آن مشخص می شود. اعمال ولتاژ به یک خازن باعث ذخیره بار الکتریکی بر روی جوشن های خازن می شود. به این عمل شارژ خازن می گویند. در حین عمل شارژ خازن مانند یک کلید اتصال کوتاه بوده و باعث عبور جریان از مدار می شود.در همین حال در دو سر خازن اختلاف پتانسیل به وجود می آید.وقتی ولتاژ خازن به اندازه ولتاژ منبع برسد، عمل شارژ متوقف گشته و جریان مدار صفر می شود.در این حالت اگر خازن را از مدار جدا کنیم ، همچنان ولتاژ خود را حفظ می کند. عکس عمل فوق را تخلیه یا دشارژ خازن می گویند.چنانچه خازن شارژ شده را توسط یک هادی اتصال کوتاه کنیم ، الکترون های اضافی جوشن B از طریق هادی به سمت جوشن A حرکت کرده و کمبود الکترون آن را از بین می برند.در حین این عمل باز جریان الکتریکی در مدار جاری می گردد ولی این بار عکس حالت قبل می باشد. نکته مهمی که در مورد شارژ و دشارژ خازن باید دقت نمود ، این است که در حین عمل شارژ و دشارژ جریان به وجود آمده در مدار تنها از سیم های رابط عبور کرده و از عایق بین دو جوشن هیچ جریانی عبور نمی کند.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تست RUL

بررسی نسوزنـدگی تحت بـار مواد ديرگداز (Refractories Material) مواد ديرگداز مواد داراي مقاومت حرارتي هستند که در دماهاي بالا پايدار هستند و خواص فيزيکي و شيميايي شان در اين دماها حفظ مي گردد. مواد ديرگداز گران بها هستند و هرگونه خرابي در اين مواد باعث افزايش زمان توليد،از بين رفتن ادوات و در برخي مواقع باعث از بين رفتن محصول مي گردد. نوع ديرگداز مصرفي بر روي ميزان مصرف انرژي و کيفيت محصول تأثير مي گذارد. بنابراين انتخاب نوع ديرگداز براي کاربردهاي معين بسيار مهم مي باشد. ديرگدازها همچنين براي فرآيند ايمن در توليد مواد ضروري است. نبايد براي پرسنل خط توليد و کساني که آنها را نصب مي کنند،شرايط خطرناک ايجاد کنند. ضمناً ديرگدازها نبايد در شرايط استفاده شدن و هم پس از اينکه به صورت زباله صنعتي در مي آيند،موجب آلودگي زيست محيطي شوند.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تر شوندگی Wettability

ترشوندگی (انگلیسی: Wettability) توانایی یک مایع در برقراری تماس با سطح جامد است و نشأت‌گرفته از نیروهای بین مولکولی می‌باشد. درجه تر شوندگی از تعادل میان نیروهای پیوستگی و چسبندگی تعیین می‌شود. تر شدن، به معنای دیگر، تمایل به کسب حداکثر سطح تماس برای یک مایع با سطح جامد خود است.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

لیزر کربن دی اکسید CO2

لیزر CO2 Fractional از میکرواشعه های لیزری برای بازسازی بافت پوست که از اپیدرم تا درم گسترش دارد، بهره می برد. این تابش می تواند “non-ablative” (پرتوهای لیزر سبب انعقاد بافت های آسیب دیده می شوند) یا “ablative” (پرتوهای لیزر سبب تبخیر بافت آسیب دیده می شود) باشد. روش های non-ablative دارای حداقل زمان استراحت می باشند، در حالی که روش های ablative سبب کاهش تعداد جلسات درمان می شوند (گاهاً تک جلسه ای). فرایند طبیعی درمان، بافت سالم را جایگزین بافت بیمار کرده و در نتیجه پوستی سالم تر و جوان تر ایجاد می کند.

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

فلوسیتومتری

روش فلوسیتومتری روشی دقیق و کمی است که برای روش های تشخیصی در مطالعات پژوهشی و بالینی کاربرد دارد. در این تکنیک نمونه سلولیبه صورت جریانی از مقابل منبع نور(لیزر کم توان) عبور داده می‌شود. پرتوها در برخورد با سلول ها پراکنش های متفاوتی با زوایای مختلف دارند که این پراکنش ها نشان دهنده ویژگی های سلول ها است. این روش برای شناسایی نوع سلول،بررسی DNA در طی تقسیم سلول، بررسی آپوپتوز و جداسازی دسته خاصی از سلول­‌ها به کار می‌رود.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پوشش دهی

پوشش دهی، به فرآیند پوشش دادن بر روی سطح اشیا گفته می‌شود. در بسیاری از موارد کاربرد آلیاژهای گران‌قیمت مقاوم در مقابل خوردگی عمل چندان صحیحی نیست، بلکه از لحاظ اقتصادی استفاده از فولادهای کم کربن ساده به دلیل قیمت پایین و قابلیت تغییر شکل آسان ارجحیت دارد. در این گونه موارد توصیه می‌شود که سطح قطعات فولادی را با استفاده از پوششهای سطحی در مقابل خوردگی محافظت شود.[۱] کاربرد پوششها معمولاً به منظور اهداف متفاوتی از قبیل افزایش سختی، مقاومت سایشی، مقاومت خوردگی، هدایت حرارتیوالکتریکی، قابلیت انعکاس نور و رنگ است. در انتخاب ماده پوشش علاوه بر توجه به خواص مورد نظر در ارتباط با کاربرد ان باید عوامل اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال برای بسیاری از مواد فولادی می‌توان از آلومینیوم استفاده کرد زیرا وزن کم و مقاومت به خوردگی خوبی با تشکیل یک لایه اکسیدی برای محافظت از قسمت‌های زیرین دارد ولی یک عیب دارد و ان هم استحکام پایین آلومینیوم خالص است بنابراین از آلیاژهای مختلف آلومینیوم که استحکام بالایی دارد استفاده می‌شود اما این عناصر آلیاژ هم عیوبی اضافه می‌کنند که ان هم مقاومت در برابر خودگی را کاهش می‌دهد. برای افزایش سختی سطح و مقاومت به خوردگی می‌توانیم از ترکیب از دو روش بالا استفاده کرد به این صورت که ابتدا با عناصر آلیاژی سختی فولاد مورد نظر را بالا می‌بریم و بعد با یک پوشش نازک آلومینیوم در برابر خوردگی تنشی و تورقی مقاوم می‌کنیم. این لایه نازک اکسید آلومینیوم را می‌توان از روش آندکاری یا آندایزینگ استفاده کرد.

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تست لوسیفراز

تست سنجش لوسیفراز ابزاری قدرتمند برای مطالعه بیان ژن در سطح رونویسی است. این آزمون به طور گسترده برای بررسی کمی بیان ژن در سلول(میزان فعالیت پروموترژن) یا ژن های کلون شده مورد استفاده قرار می گیرد.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

خوردگی

پدیده خوردگی طبق تعریف، واكنش شیمیایی یا الكتروشیمیایی بین یك ماده، معمولا یك فلز، و محیط اطراف آن می‌باشد كه به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیكها، پلیمرها و كامپوزیتها اتفاق می افتد، اما وقوع آن در فلزات آنقدر شایع و فراگیر بوده و اثرات مخربی بجای می‌گذارد كه هرگاه صحبت از خوردگی به میان می آید، ناخودآگاه خوردگی یك فلز به ذهن متبادر می‌شود. خوردگی معمولا فرایندی زیان‌آور است، لیكن گاهی اوقات مفید واقع می‌شود. بطور مثال آلودگی‌ محیط به محصولات خوردگی و آسیب دیدن عملكرد یك سیستم از جنبه‌های زیان آور خوردگی و تولید انرژی الكتریكی در یك باطری و حفاظت كاتدی سازه‌های مختلف از فواید آن هستند، اما تاثیرات مخرب و هزینه‌های به بار آمده بواسطه این فرایند به مراتب بیشتر است.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

لایه نشانی

یه نشانی به معنی نشاندن لایه‌ای نازک (Thin film) از ذرات بر روی اجسام مورد نظر در یک محیط دارای خلأ نسبی می‌باشد. این عمل به واسطه‌ی پلاسمای ایجاد شده در این محیط صورت می‌گیرد (پلاسما گازی متشکل از یون‌ها و الکترون‌های آزاد است). عمل لایه نشانی به روش‌های مختلفی قابل انجام است. در روش لایه نشانی بخار فیزیکی (یا PVD) ماده‌ای که لایه نشانی می‌شود از یک جامد یا مایع به دست می‌آید. در روش لایه نشانیِ بخار شیمیایی (یا CVD) ماده‌ای که لایه نشانی می‌شود از بخار ماده‌ای پس از تجزیه‌ی حرارتی آن روی یک سطح داغ به دست می‌آید. در برخی موارد، این بخار به واکنش با گاز محیط یا مواد دیگری که لایه نشانی می‌شوند واداشته می‌شود تا لایه‌ی نازکی از موادی مثل اکسید، نیترید، کربید، یا کربونیتراید تشکیل شود. در واقع پلاسمای محیط در روش لایه نشانیِ بخار شیمیایی نقشی اساسی در تجزیه‌ی (پیش) ماده در فاز بخار دارد. اگر این عمل قرار بود صرفاً با حرارت صورت پذیرد نیاز به دمای فعال سازی بالاتری می‌بود. در روش لایه نشانی بخار شیمیاییِ ارتقا یافته با پلاسما (یا روش PECVD)، در خلأی به همان میزان خلأ مورد استفاده در روش لایه نشانی بخار شیمیایی، بخار پیش ماده توسط پلاسما تجزیه می‌شود. از این روش گاهی برای رسوب‌گذاری آلیاژها، کامپوزیت‌ها و ترکیبات استفاده می‌شود.

خدمت آزمون های عمومی17
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعیین ماهیت

تعیین ماهیت ترکیبات اکسیژن‌دار تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی خالص (به جز حلال‌ها) تعیین ماهیت نمونه‌های آلی سبک تعیین ماهیت فرآورده‌ها و برش‌های نفتی

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش