آزمون ها


آزمون های موجود

خوردگی داغ

علاوه برخوردگی بوسیله گازهای خورنده ،آلیاژهایی که در محیط های صنعتی بکارمیروند،خصوصاٌ آنهایی که درمعرض محصولات احتراق سوختهای فسیلی قراردارند،در معرض نوعی خوردگی ناشی ازتشکیل رسوبات نمکی معمولا یک سولفات روی سطح فلز یا اکسید قرار می گیرنداین راخوردگی داغ می نامند. شدت این نوع خوردگی،که می تواند ناگهانی صورت گیرد،به فاکتورهای مختلفی شامل ترکیب شیمیایی رسوب،آتمسفر،دماوتغییرات دما،فرسایش،ترکیبات شیمیایی آلیاژ،وساختارمیکروسکوپی آلیاژبستگی دارد. موقعیکه یک رسوب روی سطح یک آلیاژتشکیل شده است اینکه این رسوب تا چه حدی برمقاومت خوردگی آلیاژاثرخواهد گذاشت،بستگی به این دارد که آیا این رسوب ذوب می شود،چسبندگی آن چگونه است،وتاچه حدسطح فلز راخیس می کند.معمولابرای وقوع شدید خوردگی داغ یک رسوب مذاب لازم است. خوردگی داغ تقریبا درتمام آلیازهای مستعد دردو مرحله رخ میدهد: 1)مرحله شروع که در آن سرعت خوردگی کند است. 2)ومرحله گسترش که درآن خوردگی سریع،وغالبا ناگهانی رخ می دهد.

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

نقطه اشتعال flash point

اندازه گیری نقطهٔ اشتعال نیازمند یک منبع احتراق می‌باشد. با خارج کردن منبع احتراق از محل، بخار فوق‌الذکر آتش نخواهد گرفت. نبایستی نقطهٔ اشتعال را با دمای خود احتراقی اشتباه گرفت. در دمای خود احتراقی نیازی به منبع احتراق وجود ندارد. نقطه اشتعال، دمای بالاتری است که در آن بخار پس از احتراق به سوختن ادامه می‌دهد. نه نقطهٔ اشتعال و نه نقطه اشتعال، به دمای منبع احتراق که بسیار بالاتر است وابسته نمی‌باشند. از نقطهٔ اشتعال به عنوان ویژگی توصیفی مواد سوختنی مایع استفاده شده و از آن به جهت توصیف خطرات اشتعال پذیری مایعات استفاده می‌کنند. نقطهٔ اشتعال هم به مایعات قابل اشتعال و هم به مایعات قابل احتراق اشاره دارد؛ و برای هرکدام استانداردهای متفاوتی تعریف شده‌است. مایعاتی با نقطهٔ اشتعال کمتر از ۵/۶۰ درجه سانتی گراد، بسته به استانداردی که اعمال می‌گردد قابل اشتعال، و مایعاتی با نقطهٔ اشتعال بالای این دما قابل احتراق تلقی می‌گردند.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اتولب Auto lab

یكی از د‌ستگاه‌های بسیار كاربرد‌ی د‌ر الكتروشیمی پتانسیواستات است. از جملة مهمترین مزیت د‌ستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات اتولب سرعت تست‌زنی بالا است. با استفاد‌ه از این د‌ستگاه و وسایل جانبی آن می توان ارزیابی‌های مختلف الكتروشیمیایی را انجام داد همچنین این د‌ستگاه با کمک اسپكتروسكوپی امپد‌انس علاوه‌بر بررسی‌های خورد‌گی، قابلیت اند‌ازه‌گیری خواص خازنی و د‌ی‌الكتریكی مواد‌ مختلف را نیز د‌ارد‌. با استفاد‌ه از تكنیك امپد‌انس و ولتامتری و كرونوامپرومتری می‌توان از طریق این د‌ستگاه‌ خواص باتری‌های مختلف را د‌ر سیكل‌های شارژ و د‌شارژ بررسی كرد‌. این د‌ستگاه علاوه‌ بر‌این قابلیت انجام انواع تست‌های كنترل ولتاژ و جریان را (مثل تست‌های جریان متناوب) د‌ارد‌

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تقطیر

تَقطیر(به انگلیسی: Distillation) یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزا بین دو فاز مایع و گاز بنیان گذاشته شده‌است. در واقع تقطیر یکی از متداول‌ترین راه‌های جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می‌باشد. تقطیر یک فرایند فیزیکی برای جداسازی اجسام با دمای جوش متفاوت است. برای پی بردن به این که فرایند تقطیر چگونه انجام می‌گیرد باید به رفتار محلول‌ها هنگام جوشیدن و متراکم شدن توجه کرد. محلول‌هایی با نسبت‌های متفاوت از دو ماده را می‌گذاریم تا در دمای جوش با بخار خود به تعادل درآیند. سپس ترکیب فاز مایع و فاز بخار را اندازه می‌گیریم و نمودار تغییر درصد مولی هر یک از فاز مایع و فاز بخار را در دماهای مختلف رسم می‌کنیم.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کوره ذوب القایی

به‌طور کلی قسمت‌های مختلف کوره‌های القایی عبارتند از: بوته؛ حاوی اسکلت فلزی کوره، کویل، جداره نسوز، هسته ترانسفورمر، مهار یا یوغ‌ (yoke) پلات‌فرم (سکو)[۱] تأسیسات الکتریکی؛ شامل دژنکتور، سکسیونر، ترانسفورماتور، مبدل فرکانس، خازنها، چوک‌ها، کلیدهای کولرها، مکنده‌ها و تابلوهای کنترل تأسیسات خنک کننده؛ تأسیسات الکتریکی کوره القایی مثل ترانسفورماتور، چوک، خازن‌ها، کلیدهای فشار قوی و تابلوی مدار فرمان در محدودهٔ زمانی خاصی می‌توانند کار کنند و اگر از حد معینی گرمتر شوند باعث ایجاد مشکلاتی می‌گردند، لذا این تأسیسات باید خنک گردند، خنک کردن تأسیسات الکتریکی می‌تواند با فن تهویه یا کولر گازی صورت گیرد. کویل و بدنه کوره در کوره‌های بوته‌ای و کویل، القاکننده، خنک کن و گلویی کوره در کوره‌های کانال دار نیز باید خنک شوند این قسمت‌ها عموماً با آب خنک می‌گردند (برخی از کوره‌های کوچک کانال دار به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که تمام قسمت‌های ذکر شده یا قسمتی از آن با هوا خنک می‌شود) و تأسیسات مخصوصی شامل مبدل‌های حرارتی، پمپ، برج خنک کن و غیره را دارا می‌باشد و معمولاً مقصود از تأسیسات خنک کن همین قسمت می‌باشد تأسیسات حرکت بوته؛ برای کوره‌های بزرگ هیدرولیکی و برای کوره‌های کوچک مکانیکی یا هیدرولیکی است و شامل جک‌های هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، مخزن روغن، شیرها، فیلترها، دیگر تأسیسات هیدرولیک و میز فرمان هیدرولیک یا سیستم‌های چرخ دنده‌ای دستی یا چرخ دنده‌ای موتور دار

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM )

در متدولوژی علمی، محققین بدون ارائه عملی و مشاهده یافته های خود نه قادر به اثبات مدعای خود بوده و نه امکان اصلاح و بهبود دست آوردها برای آنها وجود دارد. این موضوع در فناوری های پیشرفته نانو که با مقیاس های اتمی، مولکولی و سلولی سر و کار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این راستا تجهیزات تصویربرداری نانو متری و تعیین خواص مواد در مقیاس نانو اولویت ویژه می یابند. میکروسکوپ های نوری قادر به تصویربرداری در ابعاد پایین تر از دامنه طول موج نور مرئی(µm) نیستند. با ورود میکروسکوپ های الکترونی به عرصه فناوری امکان تصویربرداری در ابعاد نانومتری فراهم گردید. مشاهده نمونه ها در ابعاد مولکولی افق های تازه ای بر روی محققین گشود و منجر به تولید محصولات متنوع و کاربردی در حوزه نانو گردید. نیاز به آماده سازی نمونه که موجب تغییر در نمونه اولیه می شود و همچنین قرارگیری نمونه درمحیط خلاء از محدودیت های عمده تصویربرداری با میکروسکوپ های نوری می باشند. با اختراع میکروسکوپ های پروب روبشی در اواخر قرن بیستم علاوه بر مواد رسانا، امکان تصویربرداری از نمونه بدون نیاز به خلاء فراهم گردید و نقطه عطفی در نانوسکوپی اتفاق افتاد. میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM)، دسته ای از میکروسکوپ های پروب روبشی هستند که علاوه بر امکان تصویربرداری در محیط غیر خلاء، می توانند از نمونه های زیستی و غیررسانا نیز تصویربرداری کرده و همچنین در تعیین خواص مختلف نمونه ها، آنالیزهای کاربردی در اختیار محققین قرار دهند. برای تعیین توپوگرافی سطح، تعیین اندازه ذرات یا محاسبه پارامترهای زبری می توان از آنالیز AFM استفاده کرد.

خدمت آزمون های عمومی7
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

راکتور آزمایشگاهی

رآکتور شیمیایی یا واکنشگاه شیمیایی وسیله‌ای است که در آن واکنش‌های شیمیایی انجام می‌شود و طی آن مواد اولیهٔ خام به محصولات تبدیل می‌شوند. طراحی و بهره‌برداری از رآکتورهای شیمیایی از جمله مهم‌ترین وظایف متخصصین صنایع شیمیایی از جمله مهندسین شیمی است. طراحی رآکتور شیمیایی نیازمند شناخت درست از واکنش شیمیایی انجام گرفته در رآکتور است و برای این منظور تسلط بر علومی چون ترمودینامیک شیمیایی، سینتیک شیمیایی و ریاضیات ضروری است. رآکتورهای شیمیایی می‌توانند در ابعاد بزرگ و برای مصارف صنعتی یا در ابعاد کوچک جهت کاربردهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی ساخته و تولید شوند. همچنین جنبه‌های اقتصادی نیز بر طراحی بهینهٔ رآکتور تأثیرگذار است. از جمله صرف هزینهٔ کمتر برای طراحی رآکتور کاراتر و کوچکتر، صرف انرژی کمتر برای تولید محصول بیشتر، رساندن مواد اولیه به بیشترین درصد تبدیل و بالا بردن راندمان فرایند و ... .

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پراش اشعه ایکس-XRD

دستگاه XRD یا دستگاه پراش اشعه ایکس X-Ray Diffraction یکی از تجهیزات منحصر بفرد برای آنالیز و تعیین مشخصات کریستال ها در آزمایشگاه می باشد. اصول طراحی دستگاه XRD بر پایه تابش پرتو X به نمونه در زوایای مختلف و تحلیل الگوی پراش یا بازتابش آن می باشد. از جمله مواردی که می توان در آنالیز با دستگاه XRD تعیین کرد تشخیص فاز کریستال، اندازه و شکل دانه کریستال، فاصله بین لایه های کریستال، تعیین جهت گیری و موقعیت بلور، اندازه گیری درصد کریستالیته نمونه، ترکیب اتم ها های کریستال و ساختار آن می باشد. الگوی پراش اشعه X برای هر ماده، یکتا و منحصر به فردی می باشد. تاکنون الگوی پراش تعداد زیادی از مواد کریستالی توسط تجهیز ایکس آر دی جمع آوری شده است. در حالت کلی با مقایسه الگوی پراش اشعه ایکس بدست آمده با الگوی پراش استاندارد ترکیب کریستالی شناسایی می شود. بخش های اصلی دستگاه XRD منبع x-ray نگهدارنده نمونه دتکتور برای مطالعه ساختار کریستالی یا بررسی و تعیین فاز ترکیبات پودری می توان از آنالیز پراش اشعه X پودر استفاده کرد.

خدمت آزمون های عمومی12
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

دستگاه شکل دهی

رولکاری یا منحنی کردن و خم کاری ورق های فلزی عبارتست از تغییر شکل در ورق های فلزی و تبدیل آن ها به استوانه و یا مخروط که این عمل با دست و یا ماشین آلات مخصوص انجام می شود. هت تبدیل ورق ها به محصول نهایی از روش های شکل دهی متفاوتی استفاده می کنند روش هایی از قبیل برش کاری، فرم دهی و کشش که به مجموع این عملیات پرس کاری گفته می شود و به دستگاه هایی که این فرایند را انجام می دهند دستگاه پرس گفته می شود.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ساخت قطعات

«ساخت فلز» یا ساختن سازه‌های فلزی از طریق فرایندهای بریدن، خم کردن و سرهم کردن است. این یک فرایند ارزش افزوده‌است.[۱] که شامل خلق ماشین‌ها، قطعات و سازه‌ها از مواد خام مختلف می‌باشد. یک شرکت ساخت و ساز یک پروژه را که معمولاً بر اساس نقشه‌های مهندسی است به مزایده می‌گذارد و در صورت بردن قرارداد آن محصول را می‌سازد. شرکت‌های بزرگ ساخت و تولید بسیاری از فرایندهای ارزش افزوده شمال جوشکاری، برش، شکل‌دهی و ماشین کاری را در یک کارخانه یا یک ساختمان استفاده می‌کنند. این شرکت‌های بزرگ با قرار دادن چندین فروشنده برای خدمات مختلف، نیاز خرید پرسنل را محدود می‌کنند و با این کار تسهیلات اضافه ای به مشتریان ارائه می‌دهند. پروژه‌های ساخت فلز معمولاً با نقشه‌ها آغاز می‌شوند که شامل تخمین قیمت نیز هست، سپس به بخش ساخت منتقل می‌شود و سرانجام به بخش راه اندازی پروژهٔ نهایی. پروژه‌های ساخت توسط پیمان کارها، تولیدکنندگان تجیهزات اصلی (OEM) و نمایندگان فروش (VAR) گرفته می‌شوند. پروژه‌های متداول شامل بخش‌های لق، بدنه‌های اصلی سازه برای ساخت، تجهیزات سنگین، و پله‌ها و نرده‌های دستی باری ساختمان‌ها می‌شوند.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تهیه محلول

بسیاری از واکنش‌های شیمیایی تنها در محیط آبی قابل انجام هستند و برخی دیگر در محیط آبی به‌تر انجام می‌شوند و در نتیجه باید اجزای واکنش در آب یا حلال دیگری حل شود. دلیل این امر جنبش مولکول‌های مایعات و تراکم خوب آن است که باعث می‌شود احتمال برخورد مولکول‌های دخیل در واکنش زیاد شود و واکنش به‌تر و سریع‌تر انجام شود. احتمالاً در تصاویر قدیم، کیمیاگران را دیده‌اید که مشغول ساختن محلول‌های گوناگون و رنگارنگ هستند. محلول‌سازی شامل حل‌شدن یک ماده‌ی حل‌شونده (جامد، مایع، گاز) در یک مایع حلال است. حلال می‌تواند آب یا هر مایع دیگری باشد که قابلیت حل‌کردن حل‌شونده را داشته باشد. برای انجام آزمایش‌های علمی لازم است مقدار دقیق حل‌شونده در حلال معلوم باشد. تیترسنجی، واکنش‌های خنثی‌سازی و واکنش‌های اکسیداسیون و احیا از جمله مواردی هستند که با محلول‌سازی سروکار دارند.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش