آزمایشگاه ها

درخواست ثبت آزمایشگاه جدید

شهر: اسلام‌شهر

کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آزمایشگاه کشاورزی با حدود 13 سال سابقه که اغلب دستگاه های مربوط به صنایع غذایی در آن موجود می باشد.

تهران / اسلام‌شهر

5
آزمون

4
تجهیز

مشاهده
Error
Whoops, looks like something went wrong.