آزمایشگاه ها

درخواست ثبت آزمایشگاه جدید

استان: اصفهان

آزمایشگاه آزمونه فولاد

آزمایشگاه آزمونه فولاد

این شرکت در سال 1371 تشکیل و از بدنه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان جدا شد. هم اکنون این شرکت دارای آزمایشگاه مکانیک و متالورژی، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آزمون های NDT و ADVanced NDT می باشد.

اصفهان / اصفهان

39
آزمون

0
تجهیز

مشاهده
معیار دانش پارس

معیار دانش پارس

شرکت معیار دانش پارس از سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی،آموزشی و مشاوره ای به صنعت در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اصفهان آغاز نموده است. و درحال حاضر با داشتن 25 نیرو به فعالیت خود ادامه می دهد. مجوزات شرکت عبار تند از: 1-'گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI 2-آزمایشگاه همکار استانی 3-پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو 4-تاییدیه آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران 5-تایدیه آموزشی از سازمان غذا و دارو 6-مجوز دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری اعضای هیئت مدیره: مدیرعامل:سید امین اسماعیلیان-رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه:مهدی نبی

اصفهان / اصفهان

0
آزمون

13
تجهیز

مشاهده
آزمایشگاه کیمیا پژوه

آزمایشگاه کیمیا پژوه

آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با ابداع روش ذوب قلیایی برای آنالیز آلیاژ های طلا در بازار اصفهان شروع کرد و با تهیه تجهیزات و فضای آزمایشگاهی مناسب دامنه کاری خود را در بخشهای اسپکترومتری و کروماتوگرافی توسعه داد.زیر بنای این توسعه ایجاد ۶۰۰ متر فضایی آزمایشگاهی در شهرکرد و ۷۰۰متر فضاییآزمایشگاهی تفکیک شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است . و مدیریت این آزمایشگاه در راستایی این هدف مهم اقدام به تهیه تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته و آموزش اپراتورهای متخصص نموده است . این آزمایشگاه انجام آنالیزهای شیمیایی را در دو بخش اسپکترومتری و کروماتوگرافی در کنار آنالیز های میکرو بیولوژی در زمینه کنترل مواد اولیه و فرآورده های تولید در زمینه صنایع غذایی ، دامپزشکی و اندازگیری پارامترهای زیست محیطی و بهداشت حرفه ای مشاغل ضمن اخذ مجوز فعالیت از سازمانهای زیربط خدمات آزمایشگاهی ارائه می نمایید . مدیریت کنترل کیفیت این آزمایشگاه بر اساس استقرار ISO/ES 17025 : 2005 می باشد که این امر تضمین دقت و صحت نتایج و داده های خروجی آزمایشگاه می باشد

اصفهان / اصفهان

0
آزمون

3
تجهیز

مشاهده
نقش پراش اصفهان

نقش پراش اصفهان

خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture

اصفهان / اصفهان

0
آزمون

0
تجهیز

مشاهده
Error
Whoops, looks like something went wrong.