افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 200000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: آزمون هوازدگی تسریع‌شده با محفظه لامپ قوس زنون

خدمت: آزمون های عمومی

توضیح آزمون: در هوازدگی شیمیایی ساختمان داخلی کانیها بر اثر افزایش یا کاهش عناصر تغییر می کند. در واقع در این نوع هوازدگی ترکیب شیمیایی سنگها تغییر می کند. در هوازدگی شیمیایی آب مهمترین عامل به شمار می رود. ولی لازم به ذکر است که آب خالص غیرفعال بوده و نمی تواند هیچ تغییری در سنگها ایجاد کند. افزایش مقدار کمی از مواد محلول می تواند آب را فعال سازد. اکسیژن و دی اکسید کربن محلول در آب باعث ایجاد تغییرات اساسی در سنگها می شوند. سرعت هوازدگی سنگها به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله این عوامل می توان به اندازه ذرات کانیهای سازنده سنگ و عوامل آب و هوای محیط را نام برد. هر چقدر اندازه کانی کوچکتر باشد سطح موثر آنها زیادتر بوده و در نتیجه سریعتر تحت تاثیر عوامل هوازدگی ، تجزیه می شوند. جنس کانیهای سازنده سنگ اثر بسیار مهمی در هوازدگی دارد به عنوان مثال سنگهای گرانیتی بسیار مقاوم تر از سنگ مرمر هستند، زیرا مرمر از کلسیت ساخته شده که به آسانی حتی در محلول اسیدی ضعیفی نیز حل می شود. ترتیب هوازدگی کانیهای سیلیکاته مطابق ترتیب تبلور آنهاست. کانیهایی که زودتر از همه تبلور می نمایند یعنی در درجه حرارت و فشارهای زیادتری بوجود می آیند، نسبت به کانیهایی که بعدا متبلور می شوند در سطح زمین پایداری کمتری دارند. زیرا شرایط تشکیل آنها با شرایط سطح زمین بسیار متفاوت است.

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران