افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 1800000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: تولید نانوالیاف

خدمت: خدمات تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و ... با الکتروریسی

توضیح آزمون: به‌طورکلی الیاف به سه دسته الیاف معمولی، الیاف میکرونی و نانوالیاف طبقه‌بندی میشوند. طبق تعریف الیاف دستهای از مواد هستند که به‌صورت فیلامنتهای مداوم بوده یا در طولهای مشخصی بریده شدهاند. خاصیت اصلی الیاف نسبت طول به قطر بسیار بالا میباشد. الیاف میکرونی الیافی هستند که در آن‌ها رشتهها کمتر از یک دنیربه‌صورت جرم در واحد گرم بر ۹۰۰۰ متر کمتر از یک میکرومتر را نانوالیاف مینامند. این الیاف با طول‌های نسبتاً کوتاه چند میکرونی و با قطر کم‌تر از ۵۰۰ نانومتر مانند نانو سیم هاازانواع ساختارهای تک بعدی می‌باشند. به‌طورکلی چندین روش برای تولید نانوالیاف وجود دارد که برخی از آن‌ها شامل روش کشش، جداسازی الیاف چندجزئی، روش قالب، دمش، جدایش فازی، خودآرایی ماکرومولکولها، الکتروریسی و غیره می‌باشد. ریسنای تولید الیاف پلیمری با قطر زیر نانومتری است که ایده ستفاده کرد. در این میان نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققین فعال در حوضه فناوری تولید نانوالیاف حاکی از برتری فرایند الکتروریسی نسبت به سایر روشها میباشد. فرایند الکتروریسی از لحاظ سرعت تولید، تنوع، پیوستگی، سادگی، هزینه و تجاری‌سازی بر سایر روشها ارجح‌تر می‌باشد. تاکنون بیش از ۱۰۰ نوع ماده پلیمری، کوپلیمری، و مواد کامپوزیتی توسط این فرایند با موفقیت به نانوالیاف تبدیل شده‌است. * تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی * تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری * تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ * تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی تک پمپ

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران