افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 670000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm

خدمت: خدمات پلاسما

توضیح آزمون: تولید نانوکلوئید نقره با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران