افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 400000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: خواص خمشی پلاستیک‌ها

خدمت: آنالیز تعیین خواص خمشی پلاستیك های سخت، تقویت شده و شكننده و پلیمرها

توضیح آزمون: میزان کرنش پلاستیکی که یک ماده پیش از رسیدن به نقطه شکست می‌تواند تحمل کند، با معیاری به نام «شکل‌پذیری» (Ductility)، ‌مشخص می‌شود. یک ماده «شکل‌پذیر» (Ductile) توانایی تحمل کرنش‌های بزرگ حتی پس از رسیدن به نقطه تسلیم را نیز دارد. «درصد کشیدگی» (Percent Elongation) و «کاهش مساحت سطح مقطع» (Reduction in Area)، از معیارهای متداول برای ارزیابی شکل‌پذیری یک ماده هستند. تعیین خواص خمشی پلاستیک‌ها با استفاده از دستگاه آزمون کشش و خمش عمومی (یونیورسال)

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران