افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 400000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: خواص کششی پلاستیک‌ها

خدمت: آنالیز تعیین استحکام و مقاومت کششی فیلم ها و صفحات پلیمرها و پلاستیک

توضیح آزمون: ساختار شیمیایی مواد، اثر بسیار زیادی روی استحکام کششی دارد. ساختار شیمیایی باعث تشکیل نیروهای بین مولکولی متفاوت در ماده می شود. نیروهای مولکولی هم عامل تشکیل پیوند های مولکولی مختلف مواد با یکدیگرند؛ بنابراین هر زمان که تغییری در ساختار شیمیایی مواد شکل بگیرد، استحکام کششی به کلی دچار تغییر میشود. واضح است که پلیمرهای مختلفی که دارای مونومرهایی با ساختار مولکولی متفاوت هستند، نتایج متفاوتی در نمودار تنش-کرنش میدهند. *** تعیین خواص کششی پلاستیک‌ها با استفاده از دستگاه آزمون کشش و خمش عمومی (یونیورسال)

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران