افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 1440000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: سینتر و سنتز فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی

خدمت: خدمات پلاسما

توضیح آزمون: سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی سینتر و سنتز سریع مواد در دماهای کمتر و زمان‌های کوتاه‌تر نسبت به روش‌های زینتر معمول - تولید موادی با خواص فیزیکی و مکانیکی بهبودیافته با اندازه دانه کوچکتر نسبت به روش‌های معمول - امکان ثبت داده‌های مهم سینتر پلاسمای جرقه‌ای نظیر دما و فشار حین فرآیند سینتر - عدم نیاز به شکل‌دهی اولیه فرآیند سینترینگ به کمک قوس پلاسما (SPS)، یکی از روش‌های شکل‌دهی مواد فلزی و سرامیکی است که برای سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی کاربرد دارد. سینتر در دمای پایین و زمان کوتاه بر اساس پدیده تخلیه الکتریکی و ایجاد پلاسمای جرقه‌ای لحظه‌‌ای با دمای بالا در کسر کوچکی از ثانیه در یک ناحیه موضعی کوچک بین ذرات پودر رخ می دهد. این دستگاه مناسب برای اتصال ذرات در انواع پودرهای هادی و غیرهادی است. در این روش به طور همزمان از قطع و وصل پالس های جریان DC (برای تولید جرقه و حرارت موضعی) و یک نیروی فشاری تک محوری استفاده می‌ شود. تکنولوژی SPS برای سینترینگ مواد نانوکریستال با کمترین میزان رشد دانه و کمترین تأثیر منفی بر روی ذرات معرفی شده است.

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

توضیح : مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، در شهریورماه 1396 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس گردید و با مستقرنمودن تجهیزات ساخت و تولید نانو در محل خود، در قالب شش پلتفرم نانومواد، نانوکامپوزیت پلیمری، نانوکویتاسیون، نانوالیاف و پلاسمای سرد و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، فعالیت می کند.

نشانی : تهران، تهران