افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 1300000 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: کروماتوگرافی مایع باکارائی بالا (HPLC)

خدمت: آزمون های عمومی

توضیح آزمون: HPLC چیست؟ یکی از چالشی ترین سوالات درباره این آزمون بررسی نام آن می باشد. اصطلاح HPLC یا کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برگرفته از High Performance Liquid Chromatography می باشد. همچنین در بعضی مواقع به این نوع کروماتوگرافی، High-Pressure Liquid Chromatography به معنای کروماتوگرافی مایع با فشار بالا نیز گفته می شود.کروماتوگرافی مفهوم کلی برای یک مجموعه از روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در جداسازی ترکیبات و مواد مختلف است. ماده مورد نظر در یک مایع به نام فاز متحرک حل می‌شود و در طول ماده ی دیگری به نام فاز ثابت حرکت می‌کند. اجزای مختلف ترکیب، با سرعت‌های متفاوت حرکت می‌کنند به همین دلیل از هم جدا می‌شوند.دستگاه HPLC از مهمترین روش‌های کروماتوگرافی است که در آن فاز متحرک، مایع است. امروزه دستگاه HPLC در صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایی و داروسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دستگاه HPLC برای شناسایی ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین های B2 ,B3 ,B6 ,B12 وC و همچنین ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین های ,E, K, D, A و ß-carotene استفاده می شود. همچنین برای اندازه گیری فورفورال در روغن ترانسفورماتور با استاندارد D5837 می توانید از این آزمون استفاده کنید.

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

توضیح : با سلام

نشانی : تهران، تهران